Bijscholingsdagen

Bijscholingsdagen in kader van herregistratie

De volgende bijscholingsdagen gepland: 

15 september 2021 – Risico’s herkennen en toezicht
29 september 2021 – Incidentenonderzoek, kritisch denken en de menselijke factor
7 oktober 2021 – Elektrische veiligheid
13 oktober 2021 – Risicobewustzijn en observatie op de werkvloer
4 november 2021 – Bouw- en sloopveiligheid
10 november 2021 – Themadag machineveiligheid
18 november 2021 – Gevaarlijke stoffen in een notendop
2 december 2021 – TRA / LMRA en V&G plan

 

15 september 2021 – Risico’s herkennen en toezicht

INHOUD DAG

1. Risico’s herkennen

Voorbereiding op de cursusdag: cursisten maken een lijstje met prioritaire risico’s uit hun omgeving en maken elk 2 foto’s van onveilige situaties. Zo nodig raadplegen de cursisten hun RI&E / TRA.

Tijdens de bijeenkomst bepalen we de grootte van het risico met behulp van Fine & Kinney zoals dat in de OVK is aangeboden. Zo nodig de aandacht nog leggen op de principes:

 • ARM: activiteit – risico – maatregelen.
 • RITS: risico – informatie – toezicht – analyse (complimenteren en corrigeren).

2. Toezicht

Uitleg over toezicht:

 • Hiërarchisch toezicht op eigen werknemers.
 • Coördinerend toezicht op (onder)aannemers.

3. Aanspreken

 • Aanspreken in kader signaleren onveilige situaties en toezicht.
 • Interactieve simulatie aanspreken van praktijkcasus op basis van genomen foto’s.
 • In twee talen elkaar beurtelings aanspreken.
 • Methodiek (alleen stellen van vragen)
 • In zie ……………………………
 • Wat kan er mis gaan?
 • Wat zou je er zelf aan kunnen doen?
 • Wat spreken we af? (Behalve afspraak ook nagaan of er een melding gevaarlijke situaties moet worden gedaan, met opdrachtgever opnemen of nog aandacht aan melden en afhandelen onveilige situaties besteed moet worden).

Docent
Dhr. Siep Slager HVK

Datum en tijd
15 september 2021, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Trainingslocatie Gelling Publishing
Essebaan 73
Capelle a.d. IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier

 


29 september 2021 – Incidentenonderzoek, kritisch denken en de menselijke factor

INHOUD DAG

Veel onderzoeken zijn gericht op technische en procedurele mankementen. En als we niet iets concreets weten te vinden, luidt de conclusie: “Het is een menselijke fout”. Nog even afgezien of het waar is, is dit een te abstracte conclusie waar je weinig mee kunt.
Tijdens deze actualiteitendag maak je kennis met onderzoeksmethodes die leiden tot duidelijker conclusies en tot duidelijke methodieken om menselijk gedrag te kunnen sturen.

Wat is een human factors analyse?
De Human factors analyse geeft inzicht in waarom mensen fouten maken.

 • Hierbij wordt het verschil gemaakt tussen onbewust en onbedoelde fouten.
 • We ontdekken waarom we steeds dezelfde soort fouten terug zien komen, welke factoren daaraan bijdragen en hoe we de kans op een menselijke fout kunnen verkleinen.
 • Ook zien we in welke situaties de mens juist extra veerkracht kan bieden.

Tijdens deze actualiteitendag gaan we in op:

 • achtergronden en oefeningen over de psychologie achter het maken van fouten;
 • het analyseren van menselijke fouten en het verklaren aan de hand van casussen en methodes;
 • het beoordelen en definiëren van effectieve verbetermaatregelen;
 • de basisprincipes van Safety II.

Docent
Dhr. ing. P de Boer, HVK

Datum en tijd
23 september 2021, 14.00 tot 20.30 uur (met werkdiner)

Locatie
Trainingslocatie Gelling Publishing
Essebaan 73
Capelle a.d. IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier

 


7 oktober 2021 – Elektrische veiligheid

INHOUD DAG

1. Wat zegt de Arbowetgeving over veilig werken (met elektriciteit)?

 • Arbowet
 • NEN1010
 • NEN3140 / 3840

2. Wat is elektriciteit?

 • begrippen Spanning, Stroom en weerstand (tabel met alle soorten stroom zoals zwakstroom, krachtstroom e.d.);
 • hoogspanning;
 • laagspanning;
 • wisselspanning;
 • gelijkspanning;
 • kort stilstaan bij verschillende ketens en stelsels (TT, TN, ELS, e.d.);
 • geleiding van stroom door het lichaam.

3. Welke risico’s loop je bij het werken met elektriciteit?

 • elektromagnetische velden / effect / inventarisatie (extra aandacht voor praktijkgids);
 • kortsluiting / Effect (vlamboog / stroom door het lichaam / brandwonden e.d.).

4. Hoe beheers je risico’s?

 • aanwijsbeleid NEN3140;
 • aarden van installaties NEN3140 / NEN3840;
 • voor Hoogspanning BEI / Stipel;
 • begrippen hoogohmig en laagohmig;
 • gereedschap / isolatie / do en don’ts;
 • werken met accu’s.

Docent
Dhr. Harm van Heukelum HVK (Up2You)

Datum en tijd
7 oktober 2021, 14.00 tot 20.30 uur, met werkdiner

Locatie
Trainingslocatie Gelling Publishing
Essebaan 73
Capelle a.d. IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


13 oktober 2021 – Risicobewustzijn en observatie op de werkvloer

INHOUD DAG

Het bewustzijn met betrekking tot risico’s heeft te maken met een reeks van factoren. Zoals het waarnemen, het begrijpen van de achtergrond en het begrijpen hoe je er het beste mee omgaat. Op al deze factoren heeft het bedrijf direct of indirect invloed; maar in hoeverre stuur je hier bewust op? En wat weet je van de technische know-how van het personeel? Wanneer je dit op regelmatige basis test, kun je dit bijsturen en op deze wijze het bewustzijn behoorlijk verhogen. Kortom het werken aan gedrag is essentieel voor een proactieve veiligheidscultuur.

Tijdens deze actualiteitendag gaan we in op:

 • De analyse van het gedrag en bewustzijn met behulp van waarnemen/weten/plannen/handelen-model.
 • De analyse van kritische handelingen en bijbehorende competenties.
 • Het voorbereiden van assessments en observaties.
 • Door welke bril kijk je als je een situatie of gedrag op de werkvloer waarneemt? Welke verschillende brillen zijn er?
 • Het geven van stimulerende feedback.

Docent
Dhr. Gert-Jan Kamps MSc of dhr. Dirk de Knecht HVK

Datum en tijd
13 oktober 2021, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Trainingslocatie Gelling Publishing
Essebaan 73
Capelle a.d. IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


4 november 2021 – Bouw- en sloopveiligheid

Bouw- en Sloopveiligheid is een onderdeel van het werk van het Bouw- en Woningtoezicht dat steeds meer aandacht vraagt. We bouwen steeds meer in de drukke en complexe bestaande omgeving waardoor het een steeds grotere uitdaging vormt dit op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen doen. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft een Landelijke richtlijn ontwikkeld die gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen ondersteunt in het veilig kunnen bouwen en slopen. Deze richtlijn is in 2020 van kracht.

INHOUD DAG

 • Status van de Bouw- en Slooprichtlijn
 • De bouwveiligheidszone nader bekeken
 • Casus bouw en civiel – verschil huidige en nieuwe situatie
 • Rol opdrachtgever versus aannemer
 • Hoe verhoudt de richtlijn zich tot V&G- en BLVC-plannen?
 • De relatie tussen de Richtlijn en de Arbowet

Docent
Dhr. ing. P. de Boer – HVK, Aboma

Datum en tijd
4 november 2021, 14.00 tot 20.30 uur, met werkdiner

Locatie
Trainingslocatie Gelling Publishing
Essebaan 73, Capelle aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier

 


10 november 2021 – Themadag Machineveiligheid

INHOUD DAG

 • Hoe voer ik een gedegen risicobeoordeling of verdiepende RI&E uit op een (complexe) machine?
 • Welke hulpmiddelen kan ik gebruiken voor een gedegen risicobeoordeling?
 • De methodiek van de norm ISO 12100 en voorbeelden uit de praktijk.
 • Ik ga een bestaande machine wijzigen. Wat nu?
 • Wanneer is er sprake van een substantiële wijziging?
 • Ik ga een productielijn en daarmee een samenstel realiseren. Wat nu?
 • Tips en aandachtspunten bij de aanschaf en veilige ingebruikname van een nieuwe machine.

Docent
Dhr. ing. Leroy Dekker, Dekker Safety

Datum en tijd
10 november 2021, 10:00 tot 16:30 uur, met lunch

Locatie
Trainingslocatie Veiligheid
Essebaan 73, Capelle aan den IJssel

Kosten
€ 445,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier

 


18 november 2021 – Gevaarlijke stoffen in een notendop

INHOUD DAG

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen staat steeds meer in de aandacht van de media, van inspectie SZW, maar ook van de werknemers. Dat is niet raar. Nog altijd sterven 3000 mensen per jaar aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen die tijdens het werk heeft plaatsgevonden. Het lastige is dat de tijd tussen de blootstelling en het moment van ziekte of overlijden heel lang kan zijn. Tientallen jaren zelfs.
Weten we zeker dat er nu geen te hoge blootstelling is? Is onze eigen werkplaats gezond genoeg?

Op deze dag gaan we in op gevaarlijke stoffen. Hoe herken je ze, wat is het verschil tussen gevaar en risico, waar haal je informatie vandaan en welke maatregelen zijn mogelijk? Wat zegt de wet nu eigenlijk over blootstelling aan gevaarlijke stoffen en wat kun jij als OVK of MVK doen om de kans op het krijgen van een beroepsziekte te verkleinen?

Aan de hand van casussen wordt de theorie praktisch gemaakt.

Een opsomming van wat behandeld wordt:

 • Wanneer is een stof gevaarlijk?
 • Wat maakt een stof risicovol?
 • Gevaareigenschappen
 • Fysische eigenschappen
 • Opnameroutes
 • Bepalen van blootstelling (noemen van schatting/meting, zonder de diepte in te gaan)
 • Grenswaarden
 • Wat zegt de wet?
 • Zelfinspectie gevaarlijke stoffen
 • Het lezen van een VIB
 • Maatregelen – AH strategie

Docent
Dhr. ing. P de Boer, HVK / AH – Aboma

Datum en tijd
18 november 2021, 14:00 tot 20:30 uur, met werkdiner

Locatie
Trainingslocatie Veiligheid
Essebaan 73, Capelle aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


2 december 2021 – TRA / LMRA en V&G-plan

Dit is een inhoudelijke bijscholingsdag over de TRA/LMRA en het V&G-plan, de voorbereiding voor OVK’ers en uitvoerenden voor het maken van toolboxen.

INHOUD DAG

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) of start-werkanalyse is een korte risicobeoordeling die direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek wordt gedaan door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Doel van de LMRA is dat de medewerkers op de werkplek zich bewust gaan afvragen of alle (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s zijn onderkend  en of er voldoende beleidsmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen.

De TRA is een systematische methode om risico’s van een risicovolle taak te analyseren, classificeren te evalueren en te herkennen (AI-45).

Het is verplicht om een V&G-plan op te stellen voor projecten (bouw, onderhoud, sloop, renovatie) van een bepaalde omvang of met hoge risico’s. Het V&G-plan is een onmisbaar document met informatie over de risico’s en benodigde beheersmaatregelen op het project en tevens de afspraken tussen de verschillende partijen. Maar wie moet het V&G-plan opstellen en wat moet er allemaal in staan? En voor wie is het V&G-plan bestemd? Dit wordt in deze toolbox toegelicht.

Docent
Dhr. Herman Herrebout HVK, Vervaet Machinery, Biervliet en docent MVK

Datum en tijd
2 december 2021, 14:00 tot 20:30 uur, met werkdiner

Locatie
Trainingslocatie Veiligheid
Essebaan 73, Capelle aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


Aanmeldformulier

  Deelnemer informatie  neeja

  Bedrijfsinformatie