Bijscholingsdagen 2023

Bijscholingsdagen in kader van herregistratie

In het najaar van 2023 zullen de volgende thema’s behandeld worden:

27 september 2023 – Veiligheidscoördinatie in de bouw
11 oktober 2023 – Risicobewustzijn en observatie op de werkvloer
1 november 2023 – Wetgevingsactualiteitendag
8 november 2023 – Ongevalsanalyse
21 november 2023 – MachineVeiligheid: Risicobeoordeling van machines
22 november 2023 – Bouw- en sloopveiligheid
28 november 2023 – Risico’s herkennen en toezicht
13 december 2023 – Cybersecurity
20 december 2023 – Dak RI&E


27 september 2023

Veiligheidscoördinatie in de bouw

INHOUD DAG

De veiligheidscoördinator in de praktijk
De veiligheidscoördinator werkt voor de hoofdaannemer of opdrachtgever en regelt de veiligheidswerkzaamheden namens hem. Meestal vervult een van de medewerkers van de hoofdaannemer de rol van veiligheidscoördinator.

Na invoering van de Omgevingswet houden in de bouw meerdere personen toezicht:

 • De kwaliteitsborger ziet toe of het te realiseren bouwwerk voldoet aan de technische (wettelijke) nieuwbouwvoorschriften.
 • De V&G-coördinator ziet toe op de veiligheid op de de plek waar gebouwd wordt.
 • De veiligheidscoördinator directe omgeving ziet toe op de veiligheid in de directie omgeving van de plek waar gebouwd wordt.

DOCENT
De heer Henk Tijssen, Aboma

DATUM en TIJD
27 september 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


11 oktober 2023

Risicobewustzijn en observatie op de werkvloer

INHOUD DAG
Het bewustzijn met betrekking tot risico’s heeft te maken met een reeks van factoren. Zoals het waarnemen, het begrijpen van de achtergrond en het begrijpen hoe je er het beste mee omgaat. Op al deze factoren heeft het bedrijf direct of indirect invloed; maar in hoeverre stuurt u hier bewust op? En wat weet u van de techni-sche know-how van het personeel? Wanneer u dit op regelmatige basis test, kunt u dit bijsturen en op deze wijze het bewustzijn behoorlijk verhogen. Kortom het werken aan gedrag is essentieel voor een proactieve veiligheidscultuur.

Tijdens deze actualiteitendag gaan we in op:

 • De analyse van het gedrag en bewustzijn met behulp van waarnemen/weten/plannen/handelen-model.
 • De analyse van kritische handelingen en bijbehorende competenties.
 • Het voorbereiden van assessments en observaties.
 • Door welke bril kijk je als je een situatie of gedrag op de werkvloer waarneemt? Welke verschillende brillen zijn er?
 • Het geven van stimulerende feedback.

DOCENT
De heer ing. P. de Boer – HVK, RAH

DATUM en TIJD
11 oktober 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


1 november 2023

Wetgevingsactualiteitendag

INHOUD DAG

 • Start met het wetgevings- en aansprakelijkheidsonderdeel
 • Opfrissen kennis wetgeving
 • Verdieping bestaande kennis
 • Vragen
 • Casuïstiek
 • Toepassen ontwikkelingen

Ook wordt aandacht besteed aan:

 • Arbowetgeving
 • Systeemvoorschriften
 • Partijen en personen
 • Derden en contracten
 • Handhaving en ISZW
 • Aansprakelijkheid
 • Voorkomen beroepsziekten
 • Beperking ziekteverzuim
 • Voorkomen schadeclaims
 • Verbeteren van kwaliteit primair proces

Tevens gaat de docent in op de rol van de Operationeel Veiligheidskundige in de organisatie: hoe bed je deze rol in in het dagelijks werk/bevoegdheden/taken, verantwoordelijkheidsgebied en competenties, gelardeerd met praktijkverhalen vanuit bedrijven waar vele OVK’ers functioneren.

DOCENT
De heer mr Jan Harmen Kwantes

DATUM en TIJD
1 november 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


8 november 2023

Ongevalsanalyse

INHOUD DAG
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Wat is een ongevalsanalyse?
 • Waarom zo belangrijk?
 • Hoe vindt een onderzoek plaats?
 • De eerste fase.
 • Welke systematische oorzaken worden geanalyseerd (SOAT) d.m.v. dominomodel oorzaak/gevolg.

DOCENT
De heer ing. P. de Boer – HVK, RAH

DATUM en TIJD
8 november 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


21 november 2023

Themamiddag Machine Veiligheid: Risicobeoordeling van machines

Gelling Publishing & Training organiseert in samenwerking met Dekker Safety een Themadag ‘Risicobeoordeling van machines’. In één dag wordt u volledig bijgepraat over alle belangrijke aspecten, de valkuilen en een juiste aanpak van een risicobeoordeling.

INHOUD DAG
De volgende hoofdonderwerpen worden behandeld:

 1. De methodiek van de norm ISO 12100.
 2. Het vaststellen van Machinegrenzen.
 3. Risico, gevaar, gevaarlijke situatie en -gebeurtenis.
 4. Gevaren identificeren.
 5. Ontstaan van letsel, inschatten van risico en risico-scenario’s.
 6. Het toepassen van machineveiligheidsnormen.
 7. Risicobeoordeling van een samenstel (productielijn).
 8. Het wijzigen van bestaande machines,
 9. Tips, hulpmiddelen en voorbeelden uit de praktijk.

Wat levert het bijwonen u op? U weet hoe u:

  • Machines op de markt brengt en voor eigen gebruik in bedrijf stelt.
  • Machines volgens een bewezen aanpak en methodiek beoordeelt.
  • De juiste terminologie gebruikt, u weet waarover u (mee)praat, bijvoorbeeld in gesprek met machinefabrikanten, uw collega’s en leveranciers.
  • Omgaat met de wettelijke- en normatieve eisen van een RI&E en risicobeoordeling.
  • De belangrijkste machineveiligheidsnormen toepast.
  • Samenwerkende machines zoals een productielijn beoordeelt.
  • Omgaat met het wijzigen van machines.

Actualiseren van de RI&E
Een van de belangrijkste aspecten voor een veilig gebruik is een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze wordt in ieder geval geactualiseerd aan de hand van de opgedane ervaring en bij wijzigingen aan machines of merkmethoden en -omstandigheden. Bij het wijzigen van machines is het noodzakelijk een risicobeoordeling uit te voeren en te onderzoeken hoe ingrijpend de (voorgenomen) wijzigingen zijn. Voor het uitvoeren van een themagerichte RI&E op een bestaande machine bestaat maar een beperkt (normatief) kader.

Norm voor risicobeoordeling: ISO 12100
Met de methodiek van de internationale norm ISO 12100 voert u een gedegen risicobeoordeling uit op nieuwe machines. De methodiek van de norm leent zich ook als leidraad voor het uitvoeren van een diepgaande themagerichte RI&E op bestaande machines en installaties.

Machine Veiligheidsdagen
Deze Themadag is de eerste in een reeks over Machineveiligheid die Gelling Veiligheid samen met Dekker Safety organiseert. In het voorjaar 2024 volgt nog een themadag over de nieuwe Machineverordening, die inmiddels in werking is getreden en vanaf 2027 volledig moet worden toegepast. In één dag wordt u volledig bijgepraat over alle belangrijke wijzigingen en kenmerken van de Machineverordening.

DOCENT
Ing. Leroy Dekker, HVK is adviseur en docent op het gebied van machineveiligheid. Hij is werkzaam bij KienIA Industriële Automatisering en Dekker Safety. Hij is gespecialiseerd in industriële veiligheid en veiligheid op het gebied van bruggen en sluizen en machineveiligheid in de industrie, machinebouw, farmaceutische industrie en levensmiddelenindustrie. Hij adviseert organisaties over wet- en regelgeving, risicobeoordeling en risico reducerende maatregelen. Hij begeleid opdrachtgevers bij de aanschaf, veilige ingebruikname, het (substantieel) wijzigen en CE-markeren van machines en installaties.

DATUM EN TIJD
Dinsdag 21 november van 14.00 uur tot 20.00 uur, inclusief avondeten, koffie, thee en frisdrank.

LOCATIE
Trainingslocatie Gelling Veiligheid
Essebaan 73 Capelle a/d IJssel

KOSTEN
€ 445,- excl. btw, inclusief 1 punt bij Hobéon SKO.

VOOR WIE?
Deze themadag is bedoeld voor middelbaar- en hogere veiligheidskundigen. In het bijzonder indien zij betrokken zijn bij de RI&E van bestaande machines, de aankoop van nieuwe machines of het wijzigen van machines. De themadag is ook geschikt voor operationele veiligheidskundigen en preventiemedewerkers die op zoek zijn naar verdieping op het gebied van de beoordeling van machines..

Bent u (mede)verantwoordelijk voor de veiligheid van machines en installaties waar uw collega’s mee werken? Of bent u als veiligheidskundige of preventiemedewerker betrokken bij het uitvoeren van risicobeoordelingen of Risico-inventarisaties en -evaluaties van machines? Dan rust er een belangrijke verantwoordelijkheid op uw schouders!

Aanmelden

Bij aanmelding gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid. Als de door u beoogde actualiteitendag al vol zit, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.
Na goedkeuring van uw aanmelding ontvangt u spoedig een bevestiging en de factuur. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen, 0180 319298.

Naar aanmeldformulier


22 november 2023

Bouw- en sloopveiligheid

INHOUD DAG
Bouw- en Sloopveiligheid is een onderdeel van het werk van het Bouw- en Woningtoezicht dat steeds meer aandacht vraagt. We bouwen steeds meer in de drukke en complexe bestaande omgeving waardoor het een steeds grotere uitdaging vormt dit op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen doen. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft een Landelijke richtlijn ontwikkeld die gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen ondersteunt in het veilig kunnen bouwen en slopen. Deze richtlijn is in 2020 van kracht.

– Status van de Bouw- en Slooprichtlijn
– De bouwveiligheidszone nader bekeken
– Casus bouw en civiel – verschil huidige en nieuwe situatie
– Rol opdrachtgever versus aannemer
– Hoe verhoudt de richtlijn zich tot V&G- en BLVC-plannen?
– De relatie tussen de Richtlijn en de Arbowet

DOCENT
De heer ing. P. de Boer – HVK, RAH

DATUM en TIJD
22 november 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


28 november 2023

Risico’s herkennen en toezicht

INHOUD DAG

A. Risico’s herkennen

  • Voorbereiding op de cursusdag: cursisten maken een lijstje met prioritaire risico’s uit hun omgeving en maken elk 2 foto’s van onveilige situaties. Zo nodig raadplegen de cursisten hun RI&E / TRA.
  • Tijdens de bijeenkomst bepalen we de grootte van het risico met behulp van Fine & Kinney zoals dat in de OVK is aangeboden. Zo nodig de aandacht nog leggen op de principes:

o ARM: activiteit – risico – maatregelen.
o RITS: risico – informatie – toezicht – analyse (complimenteren en corrigeren).

B. Toezicht
Uitleg over toezicht:

 • Hiërarchisch toezicht op eigen werknemers.
 • Coördinerend toezicht op (onder)aannemers.

C. Aanspreken

 • Aanspreken in kader signaleren onveilige situaties en toezicht.
 • Interactieve simulatie aanspreken van praktijkcasus op basis van genomen foto’s.
 • In twee talen elkaar beurtelings aanspreken.
 • Methodiek (alleen stellen van vragen)
 • In zie ……………………………
 • Wat kan er mis gaan?
 • Wat zou je er zelf aan kunnen doen?
 • Wat spreken we af? (Behalve afspraak ook nagaan of er een melding gevaarlijke situaties moet worden gedaan, met opdrachtgever opnemen of nog aandacht aan melden en afhandelen onveilige situaties besteed moet worden).
 • Hiërarchisch toezicht op eigen werknemers.

DOCENT
De heer Siep Slager– HVK

DATUM en TIJD
28 november 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE

SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


13 december 2023

Cybersecurity

INHOUD DAG
Tijdens deze bijscholingsdag wordt het fenomeen cybersecurity toegelicht en besproken. Aspecten als het herkennen van frauduleuze verzoeken, het ontfutselen van gegevens en hoe hiermee om te gaan en het veilig delen en opslaan komen aan de orde. Alles gestaafd met praktijkvoorbeelden. Uitgangspunten voor een beveiligde werkplek en het kunnen maken van een risico-analyse worden eveneens behandeld. Het wordt een praktische dag ingevuld met voorbeelden uit de directe praktijk.

De volgende aspecten worden behandeld:

 • Van safety naar security
 • Van security naar de cyberdreigingen
 • Zoektocht naar digitale ontsporing
 • Phishing en incidenten, voorbeelden uit het bedrijf
 • Reflectie op de Oogst: inventarisatie van oogst, afwijkingen en schaamte

DOCENT
De heer drs. Maarten te Kulve, docent Integrale Veiligheid aan de Stenden Hogeschool te Leeuwarden.

DATUM en TIJD
13 december 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


20 december 2023

Dak RI&E

DOEL VAN DE BIJEENKOMST
Bedrijven, VvE’s, vastgoedfirma’s, wooncorporaties, enzovoort hebben vaak behoefte aan een Dak Risico Inventarisatie en –Evaluatie voor hun gebouw(en). Dit in verband met mogelijkheden voor recreatief verblijf en/of veilig onderhoud van de daken zelf en de zich daarop bevindende PV- en andere installaties, groendaken (bijv. Mos-sedum) en waterretentievoorzieningen.

Een Dak RI&E is bedoeld om een beeld te krijgen van de huidige (of ontwerp-) staat van veiligheid op onderstaande aspecten. Tevens tot een advies voor verbetermogelijkheden.

INHOUD DAG

De volgende aspecten worden behandeld:

 • Toegang tot het dak(vlak),
 • Verblijf en/of werken op het dak,
 • Instructies, markering, signalering,
 • Hulpverlening en evacuatie,
 • Overige relevante aspecten.

Werkwijze van deze sessie:

Er is een theoretisch gedeelte met wet- en regelgeving en dit wordt, zo mogelijk, gevolgd door een locatiebezoek om het geleerde ‘hands on’ in praktijk te brengen.

De theorie wordt een rondreis langs de relevante wetgeving op dit gebied, te weten:

 • Arbobesluit Artikel 3.16, Voorkomen van valgevaar
 • Bouwbesluit 2012 Artikel 6.53. Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud
 • Regeling Bouwbesluit 2012 Artikel 1.13
 • Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012. Met Infoblad daarbij.
 • BTO keuzes met argumenten volgens ArboBesluit 2.28 lid 2f. in het V&G-plan.

Dit gedeelte wordt doorspekt met voorbeelden en anekdotes uit de praktijk. Het locatiebezoek, daarna, zal zeker een feest van herkenning worden.

DOCENT
De heer Oeds van der Wal, HVK, A&O deskundige

DATUM en TIJD
20 december 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


Aanmeldformulier

  Deelnemer informatie  neeja

  Bedrijfsinformatie