Bijscholingsdagen 2024

Bijscholingsdagen in kader van herregistratie

In 2024 zullen de volgende thema’s behandeld worden:

5 maart 2024 – Veiligheidscoördinatie in de bouw
20 maart 2024 – Gevaarlijke stoffen in een notedop
18 april 2024 – Risicobewustzijn en observatie op de werkvloer
21 mei 2024 – Wetgevingsactualiteitendag
9 oktober 2024 – Ongevalsanalyse
30 oktober 2024 – Operationele arbeidshygiëne
20 november 2024 – Risicobewustzijn en observatie op de werkvloer
11 december 2024 – Dak RI&E


5 maart 2024

Veiligheidscoördinatie in de bouw

INHOUD DAG

De veiligheidscoördinator in de praktijk
De veiligheidscoördinator werkt voor de hoofdaannemer of opdrachtgever en regelt de veiligheidswerkzaamheden namens hem. Meestal vervult een van de medewerkers van de hoofdaannemer de rol van veiligheidscoördinator.

Na invoering van de Omgevingswet houden in de bouw meerdere personen toezicht:

 • De kwaliteitsborger ziet toe of het te realiseren bouwwerk voldoet aan de technische (wettelijke) nieuwbouwvoorschriften.
 • De V&G-coördinator ziet toe op de veiligheid op de de plek waar gebouwd wordt.
 • De veiligheidscoördinator directe omgeving ziet toe op de veiligheid in de directie omgeving van de plek waar gebouwd wordt.

DOCENT
De heer Henk Tijssen

DATUM en TIJD
5 maart 2024, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Pr. Alexanderlaan 1A, Nieuwerkerk aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


20 maart 2024 – Gevaarlijke stoffen in een notedop

INHOUD DAG

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen staat steeds meer in de aandacht van de media, van inspectie SZW, maar ook van de werknemers. Dat is niet raar. Nog altijd sterven 3000 mensen per jaar aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen die tijdens het werk heeft plaatsgevonden. Het lastige is dat de tijd tussen de blootstelling en het moment van ziekte of overlijden heel lang kan zijn. Tientallen jaren zelfs.
Weten we zeker dat er nu geen te hoge blootstelling is? Is onze eigen werkplaats gezond genoeg?

Deze dag gaan we in op gevaarlijke stoffen. Hoe herken je ze, wat is het verschil tussen gevaar en risico, waar haal je informatie vandaan en welke maatregelen zijn mogelijk? Wat zegt de wet nu eigenlijk over blootstelling aan gevaarlijke stoffen en wat kun jij als OVK of MVK doen om de kans op het krijgen van een beroepsziekte te verkleinen?

Aan de hand van casussen wordt de theorie praktisch gemaakt.

Een bijzonder element van de dag is de who-dunnit-sessie. Kennis over gevaarlijke stoffen wordt gebruikt om een misdaad op te lossen. Welk team ontdekt wie de dader was en wint een thriller met een plot over gevaarlijke stoffen?

Een opsomming van wat behandeld wordt:

 • Wanneer is een stof gevaarlijk?
 • Wat maakt een stof risicovol?
 • Gevaareigenschappen
 • Fysische eigenschappen
 • Opnameroutes
 • Bepalen van blootstelling (noemen van schatting/meting, zonder de diepte in te gaan)
 • Grenswaarden
 • Wat zegt de wet
 • Zelfinspectie gevaarlijke stoffen
 • Het lezen van een VIB
 • Maatregelen – AH strategie
 • Maatregelen – diepte PBM

DOCENT
Mevrouw Tamara Onos. Zij heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring met het beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

DATUM en TIJD
20 maart 2024, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Pr. Alexanderlaan 1A, Nieuwerkerk aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

 ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


18 april 2024

Risicobewustzijn en observatie op de werkvloer

INHOUD DAG
Het bewustzijn met betrekking tot risico’s heeft te maken met een reeks van factoren. Zoals het waarnemen, het begrijpen van de achtergrond en het begrijpen hoe je er het beste mee omgaat. Op al deze factoren heeft het bedrijf direct of indirect invloed; maar in hoeverre stuurt u hier bewust op? En wat weet u van de techni-sche know-how van het personeel? Wanneer u dit op regelmatige basis test, kunt u dit bijsturen en op deze wijze het bewustzijn behoorlijk verhogen. Kortom het werken aan gedrag is essentieel voor een proactieve veiligheidscultuur.

Tijdens deze actualiteitendag gaan we in op:

 • De analyse van het gedrag en bewustzijn met behulp van waarnemen/weten/plannen/handelen-model.
 • De analyse van kritische handelingen en bijbehorende competenties.
 • Het voorbereiden van assessments en observaties.
 • Door welke bril kijk je als je een situatie of gedrag op de werkvloer waarneemt? Welke verschillende brillen zijn er?
 • Het geven van stimulerende feedback.

DOCENT
De heer ing. P. de Boer – HVK, RAH

DATUM en TIJD
18 april 2024, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE

Gellings Trainingslocatie, Pr. Alexanderlaan 1A, Nieuwerkerk aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


21 mei 2024

Wetgevingsactualiteitendag

INHOUD DAG

 • Start met het wetgevings- en aansprakelijkheidsonderdeel
 • Opfrissen kennis wetgeving
 • Verdieping bestaande kennis
 • Vragen
 • Casuïstiek
 • Toepassen ontwikkelingen

Ook wordt aandacht besteed aan:

 • Arbowetgeving
 • Systeemvoorschriften
 • Partijen en personen
 • Derden en contracten
 • Handhaving en ISZW
 • Aansprakelijkheid
 • Voorkomen beroepsziekten
 • Beperking ziekteverzuim
 • Voorkomen schadeclaims
 • Verbeteren van kwaliteit primair proces

Tevens gaat de docent in op de rol van de Operationeel Veiligheidskundige in de organisatie: hoe bed je deze rol in in het dagelijks werk/bevoegdheden/taken, verantwoordelijkheidsgebied en competenties, gelardeerd met praktijkverhalen vanuit bedrijven waar vele OVK’ers functioneren.

DOCENT
De heer mr Jan Harmen Kwantes

DATUM en TIJD
21 mei 2024, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Pr. Alexanderlaan 1A, Nieuwerkerk aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


9 oktober 2024

Ongevalsanalyse

INHOUD DAG
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Wat is een ongevalsanalyse?
 • Waarom zo belangrijk?
 • Hoe vindt een onderzoek plaats?
 • De eerste fase.
 • Welke systematische oorzaken worden geanalyseerd (SOAT) d.m.v. dominomodel oorzaak/gevolg.

DOCENT
De heer ing. P. de Boer – HVK, RAH

DATUM en TIJD
9 oktober 2024, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Pr. Alexanderlaan 1A, Nieuwerkerk aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


 

30 oktober 2024 – Operationele arbeidshygiëne

INHOUD DAG

Arbeidshygiëne richt zich op de zorg voor een goede werkomgeving zodat medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Doel is uiteindelijk het beschermen van de gezondheid en het welzijn van de werknemers tegen werk-gerelateerde gevaren die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Operationele arbeidshygiëne biedt de juiste introductie in deze materie. Tijdens deze cursusmiddag wordt een doorkijk geboden van de arbeid hygiënische praktijk van alledag. Dit programma is bestemd voor de OVK-er die met goed resultaat de opleiding Operationeel Veiligheidskunde heeft afgerond en die behoefte heeft aan verdere verdieping op dit gebied.

Opzet
Ingegaan wordt op de ins en outs van de hinderlijke en schadelijke omgevingsfactoren die de gezondheid van de werknemer (nadelig) kunnen beïnvloeden.

Onderwerpen

 • een doorkijk in de arbeidshygiënische praktijk;
 • chemicaliën / gevaarlijke stoffen / toxica stoffen / CRM stoffen;
 • biologische agentia;
 • schadelijk geluid en trillingen;
 • binnenklimaat;
 • fysische belasting en ergonomie.

Resultaat
Aan het eind van de dag is de deelnemer in principe in staat om:

 • een arbeidshygiënisch probleem te herkennen;
 • (preventieve) maatregelen te nemen om dit soort problemen te beheersen;
 • als een goede gesprekspartner van de preventiecoördinator en/of arbeidshygiënist te kunnen fungeren in het kader van RI&E of het beheersen van arbeidshygiënische problemen;
 • te fungeren als de ‘neus en oren’ van de preventiecoördinator en/of arbeidshygiënist.

DOCENT
Mevrouw Tamara Onos,

DATUM en TIJD

30 oktober 2024, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE

Gellings Trainingslocatie, Pr. Alexanderlaan 1A, Nieuwerkerk aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


20 november 2024 – Risicobewustzijn en observatie op de werkvloer

INHOUD DAG

Het bewustzijn met betrekking tot risico’s heeft te maken met een reeks van factoren. Zoals het waarnemen, het begrijpen van de achtergrond en het begrijpen hoe je er het beste mee omgaat. Op al deze factoren heeft het bedrijf direct of indirect invloed; maar in hoeverre stuurt u hier bewust op? En wat weet u van de technische know-how van het personeel? Wanneer u dit op regelmatige basis test, kunt u dit bijsturen en op deze wijze het bewustzijn behoorlijk verhogen. Kortom het werken aan gedrag is essentieel voor een proactieve veiligheidscultuur.

Tijdens deze actualiteitendag gaan we in op:
–     De analyse van het gedrag en bewustzijn met behulp van waarnemen/weten/plannen/handelen-model.
–     De analyse van kritische handelingen en bijbehorende competenties.
–     Het voorbereiden van assessments en observaties.
–     Door welke bril kijk je als je een situatie of gedrag op de werkvloer waarneemt? Welke verschillende brillen zijn er?
–     Het geven van stimulerende feedback.

DOCENT
De heer ing. P. de Boer – HVK, RAH

DATUM en TIJD

20 november 2024, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE

Gellings Trainingslocatie, Pr. Alexanderlaan 1A, Nieuwerkerk aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

 ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

 

Naar aanmeldformulier


11 december 2024

Dak RI&E

DOEL VAN DE BIJEENKOMST
Bedrijven, VvE’s, vastgoedfirma’s, wooncorporaties, enzovoort hebben vaak behoefte aan een Dak Risico Inventarisatie en –Evaluatie voor hun gebouw(en). Dit in verband met mogelijkheden voor recreatief verblijf en/of veilig onderhoud van de daken zelf en de zich daarop bevindende PV- en andere installaties, groendaken (bijv. Mos-sedum) en waterretentievoorzieningen.

Een Dak RI&E is bedoeld om een beeld te krijgen van de huidige (of ontwerp-) staat van veiligheid op onderstaande aspecten. Tevens tot een advies voor verbetermogelijkheden.

INHOUD DAG

De volgende aspecten worden behandeld:

 • Toegang tot het dak(vlak),
 • Verblijf en/of werken op het dak,
 • Instructies, markering, signalering,
 • Hulpverlening en evacuatie,
 • Overige relevante aspecten.

Werkwijze van deze sessie:

Er is een theoretisch gedeelte met wet- en regelgeving en dit wordt, zo mogelijk, gevolgd door een locatiebezoek om het geleerde ‘hands on’ in praktijk te brengen.

De theorie wordt een rondreis langs de relevante wetgeving op dit gebied, te weten:

 • Arbobesluit Artikel 3.16, Voorkomen van valgevaar
 • Bouwbesluit 2012 Artikel 6.53. Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud
 • Regeling Bouwbesluit 2012 Artikel 1.13
 • Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012. Met Infoblad daarbij.
 • BTO keuzes met argumenten volgens ArboBesluit 2.28 lid 2f. in het V&G-plan.

Dit gedeelte wordt doorspekt met voorbeelden en anekdotes uit de praktijk. Het locatiebezoek, daarna, zal zeker een feest van herkenning worden.

DOCENT
De heer Oeds van der Wal, HVK, A&O deskundige

DATUM en TIJD
11 december 2024, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Pr. Alexanderlaan 1A, Nieuwerkerk aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


Aanmeldformulier

  Deelnemer informatie  neeja

  Bedrijfsinformatie