Bijscholingsdagen

Bijscholingsdagen in kader van herregistratie

In het najaar van 2020 zullen de volgende thema’s behandeld worden:


2 september 2020 – Machineveiligheid & CE-markering

INHOUD DAG
Op deze praktische cursus leert u o.a. hoe u de CE-markeringen in de praktijk handen en voeten kunt geven. We starten deze dag met even kort te kijken naar welke richtlijnen zijn nu van toepassing op uw producten en waarom? (MR, ATEX, PED enz).
Wie is er verantwoordelijk voor de CE markering?
Vervolgens duiken we in de risicoanalyse en gaan we kijken hoe we dit op een praktische pragmatische manier handen en voeten kunnen geven.
En ook kijken we nog even kort naar de gebruiksaanwijzingen (wat moeten we opnemen en in welke taal).

Docent
De heer Herman Herrebout (MVK/HVK Vervaet Machinery, Biervliet en docent MVK)

Datum en tijd
2 september 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


16 september 2020 – Gevaarlijke stoffen in een notedop

INHOUD DAG
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen staat steeds meer in de aandacht van de media, van inspectie SZW, maar ook van de werknemers. Dat is niet raar. Nog altijd sterven 3000 mensen per jaar aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen die tijdens het werk heeft plaatsgevonden. Het lastige is dat de tijd tussen de blootstelling en het moment van ziekte of overlijden heel lang kan zijn. Tientallen jaren zelfs.

Weten we zeker dat er nu geen te hoge blootstelling is? Is onze eigen werkplaats gezond genoeg?
Deze dag gaan we in op gevaarlijke stoffen. Hoe herken je ze, wat is het verschil tussen gevaar en risico, waar haal je informatie vandaan en welke maatregelen zijn mogelijk? Wat zegt de wet nu eigenlijk over blootstelling aan gevaarlijke stoffen en wat kun jij als OVK of MVK doen om de kans op het krijgen van een beroepsziekte te verkleinen?

Aan de hand van casussen wordt de theorie praktisch gemaakt.

Een bijzonder element van de dag is de who-dunnit-sessie. Kennis over gevaarlijke stoffen wordt gebruikt om een misdaad op te lossen. Welk team ontdekt wie de dader was en wint een thriller met een plot over gevaarlijke stoffen?

Een opsomming van wat behandeld wordt:

 • Wanneer is een stof gevaarlijk?
 • Wat maakt een stof risicovol?
 • Gevaarseigenschappen
 • Fysische eigenschappen
 • Opnameroutes
 • Bepalen van blootstelling (noemen van schatting/meting, zonder de diepte in te gaan)
 • Grenswaarden
 • Wat zegt de wet
 • Zelfinspectie gevaarlijke stoffen
 • Het lezen van een VIB
 • Maatregelen – AH strategie
 • Maatregelen – diepte PBM

Docent
Mevrouw Tamara Onos en Mariska Droog. Zij hebben beiden ruim vijfentwintig jaar ervaring met het beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Datum en tijd
16 september 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


23 september 2020 – Risicobewustzijn en observatie op de werkvloer

INHOUD DAG
Het bewustzijn met betrekking tot risico’s heeft te maken met een reeks van factoren. Zoals het waarnemen, het begrijpen van de achtergrond en het begrijpen hoe je er het beste mee omgaat. Op al deze factoren heeft het bedrijf direct of indirect invloed; maar in hoeverre stuurt u hier bewust op? En wat weet u van de technische know-how van het personeel? Wanneer u dit op regelmatige basis test, kunt u dit bijsturen en op deze wijze het bewustzijn behoorlijk verhogen. Kortom het werken aan gedrag is essentieel voor een proactieve veiligheidscultuur.

Tijdens deze actualiteitendag gaan we in op:

 • De analyse van het gedrag en bewustzijn met behulp van waarnemen/weten/plannen/handelen-model.
 • De analyse van kritische handelingen en bijbehorende competenties.
 • Het voorbereiden van assessments en observaties.
 • Door welke bril kijk je als je een situatie of gedrag op de werkvloer waarneemt? Welke verschillende brillen zijn er?
 • Het geven van stimulerende feedback.

Docent
De heer Gert-Jan Kamp MSc of de heer Dirk de Knecht HVK

Datum en tijd
23 september 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


30 september 2020– Wetgevingsactualiteitendag

INHOUD DAG

 • Start met het wetgevings- en aansprakelijkheidsonderdeel
 • Opfrissen kennis wetgeving
 • Verdieping bestaande kennis
 • Vragen
 • Casuïstiek
 • Toepassen ontwikkelingen

Ook wordt aandacht besteed aan:

 • Arbowetgeving
 • Systeemvoorschriften
 • Partijen en personen
 • Derden en contracten
 • Handhaving en ISZW
 • Aansprakelijkheid
 • Voorkomen beroepsziekten
 • Beperking ziekteverzuim
 • Voorkomen schadeclaims
 • Verbeteren van kwaliteit primair proces

Tevens gaat de docent in op de rol van de Operationeel Veiligheidskundige in de organisatie: hoe bed je deze rol in in het dagelijks werk/bevoegdheden/taken, verantwoordelijkheidsgebied en competenties, gelardeerd met praktijkverhalen vanuit bedrijven waar vele OVK’ers functioneren.

Docent
De heer mr Jan Harmen Kwantes

Datum en tijd
30 september 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


7 oktober 2020 – Risico’s herkennen en toezicht

INHOUD DAG
A. Risico’s herkennen

 • Voorbereiding op de cursusdag: cursisten maken een lijstje met prioritaire risico’s uit hun omgeving en maken elk 2 foto’s van onveilige situaties. Zo nodig raadplegen de cursisten hun RI&E / TRA.
 • Tijdens de bijeenkomst bepalen we de grootte van het risico met behulp van Fine & Kinney zoals dat in de OVK is aangeboden. Zo nodig de aandacht nog leggen op de principes:
  o ARM: activiteit – risico – maatregelen.
  o RITS: risico – informatie – toezicht – analyse (complimenteren en corrigeren).

B. Toezicht
Uitleg over toezicht:

 • Hiërarchisch toezicht op eigen werknemers.
 • Coördinerend toezicht op (onder)aannemers.

C. Aanspreken

 • Aanspreken in kader signaleren onveilige situaties en toezicht.
 • Interactieve simulatie aanspreken van praktijkcasus op basis van genomen foto’s.
 • In twee talen elkaar beurtelings aanspreken.
 • Methodiek (alleen stellen van vragen)
 • In zie ……………………………
 • Wat kan er mis gaan?
 • Wat zou je er zelf aan kunnen doen?
 • Wat spreken we af? (Behalve afspraak ook nagaan of er een melding gevaarlijke situaties moet worden gedaan, met opdrachtgever opnemen of nog aandacht aan melden en afhandelen onveilige situaties besteed moet worden).

Docent
De heer Siep Slager– HVK

Datum en tijd
7 oktober 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


14 oktober 2020 – Werken in besloten ruimten

INHOUD DAG

 • Wat is een besloten ruimte?
 • Een analyse van de risico’s. Wat zijn de risico’s?
 • Wat zegt het Arbobesluit?
 • Overige wetgeving.
 • Voorbereidende werkzaamheden en
 • Werken in een besloten ruimte

Docent
De heer drs. Ing. Cees Muusse i.s.m. Infraspeed Maintenance

Datum en tijd
14 oktober 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


28 oktober 2020 – ADM-beleid (Alcohol, Drugs en Medicijnen)

INHOUD DAG
Risico’s herkennen, ADM-beleid en plan van aanpak.
Het herkennen en verkleinen van risico’s als gevolg van Alcohol, Drugs en Medicijnen op de werkvloer wordt vaak onderschat en buiten het VG-beleid gelaten. Op deze actualiteitendag wordt het ADM-beleid als wezenlijk onderdeel van het RI&E geplaatst. Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen zijn namelijk van grote invloed op het functioneren op de werkvloer.

Voor operationeel veiligheidskundigen is het essentieel om signalen te herkennen, medewerkers te kunnen aanspreken en zo de risico’s te verkleinen.

Wat levert het je op?
Je gaat naar huis met nieuwe kennis, tools en tips en kunt deze in je eigen werkomgeving snel toepassen.
Na deze actualiteitendag kun je met je eigen toolbox:

 • aan de hand van gedrag en uiterlijke kenmerken herkennen van welk middel een gebruiker mogelijk onder invloed is;
 • ken je gesprekstechnieken om medewerkers aan te spreken op mogelijke invloed van ADM op het functioneren;
 • weet je waar een compleet ADM-beleid uit bestaat;
 • kun je praktische voorstellen doen aan management en/of directie om op de werkvloer risico’s rond ADM tegen te gaan.

De trainer zorgt er op deze dag voor dat er ook ruimte is voor voorwaardelijke doelen:

 • De deelnemer is zich bewust van de eigen vooroordelen t.a.v. ADM;
 • er dient een veilig leerklimaat te zijn in de groep;
 • de hiërarchie in de leerdoelen staat vast;
 • het cognitieve programma biedt in voldoende mate ruimte aan eigen ervaringen en emoties.

Docent
Docent van Trafieq

Datum en tijd
28 oktober 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


4 november 2020 – ISO-norm 45001

INHOUD DAG
De nieuwe ISO-norm 45001 over veilig en gezond werken en de opvolger van de OHSAS 18001. Het accent ligt op de cultuur van de organisatie/stakeholders en de voornaamste harde criteria. Aan de hand van casuïstiek volgt u de nieuwe route door de norm. Ook wordt ruim aandacht besteed aan de body of knowledge, de implementatie van dit nieuwe zorgsysteem en de consequenties van nieuwe accenten voor uw bedrijf.

Docent
De heer Wilfred Janssen HVK, lid Normcommissie ISO 45001.

Datum en tijd
4 november 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


11 november 2020 – Bouw- en sloopveiligheid

INHOUD DAG
Bouw- en Sloopveiligheid is een onderdeel van het werk van het Bouw- en Woningtoezicht dat steeds meer aandacht vraagt. We bouwen steeds meer in de drukke en complexe bestaande omgeving waardoor het een steeds grotere uitdaging vormt dit op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen doen. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft een Landelijke richtlijn ontwikkeld die gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen ondersteunt in het veilig kunnen bouwen en slopen. Deze richtlijn is in 2020 van kracht.

 • Status van de Bouw- en Slooprichtlijn
 • De bouwveiligheidszone nader bekeken
 • Casus bouw en civiel – verschil huidige en nieuwe situatie
 • Rol opdrachtgever versus aannemer
 • Hoe verhoudt de richtlijn zich tot V&G- en BLVC-plannen?
 • De relatie tussen de Richtlijn en de Arbowet

Docent
De heer ing. P. de Boer – HVK, Aboma

Datum en tijd
11 november 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


18 november 2020 – Onderzoeks- en Interviewtechnieken

INHOUD DAG
Het uitvoeren van een onderzoek na een incident is een belangrijke taak van een veiligheidskundige. De uit-komsten ervan zijn belangrijk, omdat ze kunnen leiden tot het voorkomen van vergelijkbare incidenten in de toekomst. Voor velen is het echter geen dagelijkse kost om een onderzoek uit te voeren en mensen te inter-viewen.

Tijdens deze actualiteitendag gaan we in op de volgende vragen:

 • Het classificeren van een incident. Wanneer wel/niet onderzoeken?
 • Het definiëren van onderzoeksvragen, de Terms of Reference (ToR) en de scope.
 • Het inrichten van het onderzoek (ontwerp): wie, wat, waar, wanneer, hoe?
 • Het interviewen van een medewerker die betrokken is bij een incident; iemand die bij dezelfde organisatie werkt.
 • Het op waarde schatten van verklaringen, feiten en meningen, plus welke rol zij spelen bij een analyse.
 • Hoe te handelen bij tegenstrijdige verklaringen?
 • Het schrijven van een goede onderzoeksrapportage.
 • Het structureren en organiseren van een goede analyse.
 • De formulering van een rapportage.

Docent
De heer Gert-Jan Kamp MSc

Datum en tijd
18 november 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


25 november 2020 – Ongevalsonderzoek

INHOUD DAG

 • Wetgeving in relatie tot ongevallen
 • Ongevallen
  o Onderzoek
  o Melding
  o Registratie
  o Maatregelen et cetera
 • Modellen en analyse aan de hand van het Modellenboek voor Veiligheidsprofessionals, bijvoorbeeld:
  o Feitenboomanalyse
  o Zwitserse kaas model et cetera
 • Cultuur in relatie tot modellen, bijvoorbeeld:
  o Hoe kijkt de organisatie naar ongevallen?
  o Toekomst
  o Knelpunten

Docent
De heer Walter Zwaard

Datum en tijd
25 november 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


2 december 2020 – Operationele arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne richt zich op de zorg voor een goede werkomgeving zodat medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Doel is uiteindelijk het beschermen van de gezondheid en het welzijn van de werknemers tegen werk-gerelateerde gevaren die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Operationele arbeidshygiëne biedt de juiste introductie in deze materie. Tijdens deze cursusmiddag wordt een doorkijk geboden van de arbeid hygiënische praktijk van alledag. Dit programma is bestemd voor de OVK-er die met goed resultaat de opleiding Operationeel Veiligheidskunde heeft afgerond en die behoefte heeft aan verdere verdieping op dit gebied.

Opzet
Ingegaan wordt op de ins en outs van de hinderlijke en schadelijke omgevingsfactoren die de gezondheid van de werknemer (nadelig) kunnen beïnvloeden.

Onderwerpen

 • een doorkijk in de arbeidshygiënische praktijk;
 • chemicaliën / gevaarlijke stiffen / toxica stoffen / CRM stoffen;
 • biologische agentia;
 • schadelijk geluid en trillingen;
 • binnenklimaat;
 • fysische belasting en ergonomie.

Resultaat
Aan het eind van de dag is de deelnemer in principe in staat om:

 • een arbeidshygiënisch probleem te herkennen;
 • (preventieve) maatregelen te nemen om dit soort problemen te beheersen;
 • als een goede gesprekspartner van de preventiecoördinator en/of arbeidshygiënist te kunnen fungeren in het kader van RI&E of het beheersen van arbeidshygiënische problemen;
 • te fungeren als de ‘neus en oren’ van de preventiecoördinator en/of arbeidshygiënist.

Docent
De heer Siebe van der Kleij , arbeidshygiënist (RAH).

Datum en tijd
2 december 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


16 december 2020 – Incidentenonderzoek op de menselijke factor

INHOUD DAG
Veel onderzoeken zijn gericht op technische en procedurele mankementen. En als we niet iets concreets weten te vinden, leidt de conclusie: “het is een menselijke fout”. Nog even afgezien of het waar is, is dit een te abstracte conclusie waar je weinig mee kunt.
Tijdens deze actualiteitendag maakt u kennis met onderzoeksmethodieken die leiden tot duidelijker conclu-sies en tot duidelijke methodieken om menselijk gedrag te kunnen sturen.

Wat is een human factors analyse?
De Human factors analyse geeft inzicht in waarom mensen fouten maken.

 • Hierbij wordt het verschil gemaakt tussen onbewust en onbedoelde fouten.
 • We ontdekken waarom we steeds dezelfde soort fouten terug zien komen, welke factoren daaraan bijdragen en hoe we de kans op een menselijke fout kunnen verkleinen.
 • Ook zien we in welke situaties de mens juist extra veerkracht kan bieden.

Tijdens deze actualiteitendag gaan we in op:

 • achtergronden en oefeningen over de psychologie achter het maken van fouten;
 • het analyseren van menselijke fouten en het verklaren aan de hand van casussen en methodes;
 • het beoordelen en definiëren van effectieve verbetermaatregelen;
 • de basisprincipes van Safety II.

Docent
De heer Gert-Jan Kamp MSc

Datum en tijd
16 december 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


23 december 2020 – TRA / LMRA en V&G-plan

Een inhoudelijke bijeenkomst over de TRA/LMRA en V&G-plan, de voorbereiding voor OVK’ers en uitvoerenden voor het maken van toolboxen.

INHOUD DAG
LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) of start-werkanalyse is een korte risicobeoordeling die direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek wordt gedaan door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Doel van de LMRA is om de medewerkers op de werkplek zich bewust afvragen of alle (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s zijn onderkend en of er voldoende beleidsmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen (‘Bezint eer ge begint’).

De TRA is een systematische methode om risico’s van een risicovolle taak te analyseren, classificeren te evalueren en te herkennen (AI-45).

Het is verplicht om een V&G-plan op te stellen voor projecten (bouw, onderhoud, sloop, renovatie) van een bepaalde omvang of met hoge risico’s. Het V&G-plan is een onmisbaar document met informatie over de risico’s en benodigde beheersmaatregelen op het project en tevens de afspraken tussen de verschillende partijen. Maar wie moet het V&G-plan opstellen en wat moet er allemaal in staan? En voor wie is het V&G-plan bestemd? Dit wordt in deze toolbox toegelicht.

Docent
De heer Herman Herrebout/MVK/HVK Vervaet Machinery, Biervliet en docent MVK

Datum en tijd
23 december 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


Aanmeldformulier

Deelnemer informatieneeja

Bedrijfsinformatie