Leergangen

In het najaar van 2020 starten we met het aanbieden van de Leergang.
Deze Leergang is een van de modules van de HVK-opleiding.


VERANDERMANAGEMENT & HUMAN FACTORS.

INHOUD LEERGANG ‘VERANDERMANAGEMENT & HUMAN FACTORS’

De Leergang wordt gestart bij de adviseur. Wie is dat? Daarna maken we de overstap naar de organisatie waarin hij moet adviseren. Hoe zit dat nou met organisaties?

Vervolgens kijken we hoe processen zijn georganiseerd. Daarna maken we weer de stap naar de adviseur: wat moet deze kennen en kunnen om te acteren in deze wereld?

Daarna komen de human factors. Want als veiligheidskundige in opleiding hebben ze veel stil gestaan bij de V van veiligheid. Ook bij de G van gezondheid (arbeidshygiëne). Maar hoe zit het met de G van mentale gezondheid en gezond gedrag en PSA en sociale veiligheid/ongewenst gedrag (de W)?

Daarna maken we stap naar organisatiecultuur en veranderingen.

Tot slot staan we stil bij het adviesproces.

De opzet van de Leergang is dat de studenten tussen de mod
ules huiswerkopdrachten krijgen. Deze huiswerkopdrachten worden besproken aan het begin van elk dagdeel en de student heeft dan ook de gelegenheid om zijn bevindingen te presenteren. Het idee is dan dat zij ook veel van elkaar leren en niet alleen van de docenten. Na het bespreken van de huiswerkopdrachten gaan de studenten iedere sessie het thema zelf ervaren aan de hand van actieve werkvormen.

OVERZICHT INHOUD LESDAG LEERGANG

DagOnderwerpenDag-delenInhoudToelichting
1Veiligheidskundige als adviseur1Integraal adviesmodel voor gehele moduleInleidende module
1Beleid & Organisatie1Inzicht in visie/missie etc. van klant en kennis van organisatievormen
2Auditing & Managementsystemen1Kennis van kwaliteitscirkel, auditprocessen en auditvaardigheden, diverse normen
2Ontwikkelingsproces als adviseur1Inzicht in eigen advieservaring en kwaliteiten , reflectie
3Human factors2PSA
Duurzame inzetbaarheid
4Begeleiden veranderingsprocessen2Cultuurdiagnose, veiligheidscultuur Gedragsbeïnvloeding
5Adviesproces1Stappen adviesproces, adviesmodellen, adviesvaardigheden
5Casuïstiek 1Casus besprekenVia casus alle modules toepassen

Docent
Mevrouw drs. Edith Groenendaal, Arbeid- en Organisatiedeskundige.
De heer drs. Rob Verkerke, Health & Safety Consultant.

Datum en tijd
17 september, 8 oktober, 29 oktober, 19 november en 10 december 2020.
Tijd: 13.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 3.850,00 excl. BTW, incl. herregistratie bij Hobéon.

Voor wie?
Deze bijzondere leergang is bedoeld voor OVK-, MVK- en ¬HVK Veiligheidsprofessionals. Maar ook voor diegenen die vanuit andersoortige functies te maken hebben met cultuur, gedrag, verandering en adviesvaardigheden.

PE-Punten
Sko-Hobéon vijf punten.

Naar aanmeldformulier


Aanmeldformulier

    Deelnemer informatie    neeja

    Bedrijfsinformatie